Trwa ładowanie...
dfgllah
dfgllah
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - zgłoszenie zmian w porządu obrad na wniosek ...

LSI SOFTWARE S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - zgłoszenie zmian w porządu obrad na wniosek akcjonariusza (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dfgllah
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - zgłoszenie zmian w porządu obrad na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje, iż w dniu 3 lutego 2015 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 lutego 2015 r. (raport bieżący nr 4 z dnia 28 stycznia 2015 roku). W związku z powyższym Zarząd LSI Software SA przekazuje w załączeniu treść porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, zwołanego na dzień 24 lutego 2015 r. oraz projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika. Pełny tekst dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie NWZ 24 lutego 2015 po zmianie.pdf Ogłoszenie NWZ 24 lutego 2015 po zmianie
Projekty uchwał na NWZ 24 lutego 2015 po zmianie.pdf Projekty uchwał na NWZ 24 lutego 2015 po zmianie
Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 24 lutego 2015 po zmianie.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 24 lutego 2015 po zmianie
Liczba i rodzaj akcji po zmianie.pdf Liczba i rodzaj akcji po zmianie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-120 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przybyszewskiego 176/178
(ulica) (numer)
042 209 37 12 042 663 22 99
(telefon) (fax)
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
(e-mail) (www)
7251997775 472048449
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Bartłomiej Grduszak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgllah

Podziel się opinią

Share
dfgllah
dfgllah