Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spó...

LSI SOFTWARE S.A. - Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spółki (55/2013)
Share
d4aan5w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 21 października 2013 roku Emitent otrzymał od Grzegorza Siewiery, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w dniu 20 października 2013 roku w wyniku sprzedaży akcji Emitenta, dokonanej w transakcji pozagiełdowej poza sesją notowań, zmniejszeniu uległ udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym i ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Transakcja dotyczyła 73 344 akcji w cenie jednostkowej 6 złotych za akcję. Po dokonaniu sprzedaży akcji Emitenta Akcjonariusz posiada łącznie 1 000 000 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 30,67 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 5 000 000 głosów, co stanowi 68,86 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-120 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przybyszewskiego 176/178
(ulica) (numer)
042 680 80 00 do 98 042 680 80 99
(telefon) (fax)
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
(e-mail) (www)
725-16-97-775 472048449
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w