Trwa ładowanie...
d1rcozq

LST Capital chce stworzyć grupę notowanych spółek w obszarze technologii ceramicznych

28.10. Warszawa (PAP) - LST Capital stworzy pod nazwą IndygoTech Minerals holding złożony ze spółek LZMO, Baltic Ceramics i Industry Technologies, który będzie działał w obszarze...

Share
d1rcozq

28.10. Warszawa (PAP) - LST Capital stworzy pod nazwą IndygoTech Minerals holding złożony ze spółek LZMO, Baltic Ceramics i Industry Technologies, który będzie działał w obszarze zaawansowanych przemysłowych technologii ceramicznych - wynika ze strategii spółki. LST planuje wprowadzenie wszystkich podmiotów na giełdę.

"Głównymi założeniami strategii na lata 2014-2016 są: koncentracja inwestycji w obszarze zaawansowanych przemysłowych technologii ceramicznych, które nie mają konkurencji w regionie i które mają perspektywy bardzo wysokich stóp wzrostu; rozwój kluczowych projektów: LZMO, Baltic Ceramics i Industry Technologies; wprowadzenie wszystkich trzech projektów na giełdę" - napisano w strategii.

LST Capital zakłada wyjście z inwestycji przez sprzedaż udziałów inwestorom branżowym.

d1rcozq

Strategia przewiduje osiągnięcie przez LZMO co najmniej 10 proc. udziału w regionalnym rynku systemów kominowych, którego wartość obecnie szacuje się na 1,4 mld zł rocznie.

Potencjał produkcyjny LZMO pozwala na uzyskiwanie 70 mln zł przychodów rocznie z rentownością netto na poziomie 15 proc.

LZMO oczekuje na otrzymanie w I połowie 2014 r. niemieckiego certyfikatu W3G i planuje rozpoczęcie sprzedaży na tamtym rynku. Przyszły rok ma przynieść wzrost sprzedaży w Polsce o 50 proc. rdr i eksport na poziomie 1,5 mln euro.

Do 2015 r. spółka ma osiągnąć ponad 30 proc. wykorzystania mocy produkcyjnych, sprzedaż na poziomie minimum 24 mln zł i eksport do siedmiu państw. W 2016 r. strategia zakłada ponad 10-proc. udział w rynku kominów w Polsce i udział eksportu w sprzedaży powyżej 50 proc. Wtedy może zostać podjęta decyzja o podwojeniu mocy produkcyjnych.

d1rcozq

Baltic Ceramics w horyzoncie dokumentu ma osiągnąć 5-proc. udział w światowej produkcji proppantów ceramicznych, materiału wykorzystywanego w procesie szczelinowania przy wydobywaniu gazu i ropy naftowej ze skał łupkowych.

W 2014 r. Baltic Ceramics rozpocznie budowę fabryki o wydajności 30 tys. ton, a sprzedaż proppantów ruszy w 2015 r. W 2016 r. spółka planuje osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych i podjęcie decyzji o zwiększeniu potencjału do 135 tys. ton rocznie.

Spółka szacuje, że po zwiększeniu mocy produkcyjnych będzie możliwe wypracowywanie 250 mln zł przychodów rocznie przy 16-20 proc. rentowności netto.

Z kolei Industry Technologies zakłada wejście na rynek izolatorów wysokich i średnich napięć formowanych izostatycznie i osiągnięcie pozycji regionalnego lidera dostaw dla przemysłu elektroenergetycznego.

d1rcozq

Industry Technologies przy pełnym obłożeniu mocy produkcyjnych mogą wypracowywać przychody ok. 50 mln zł. LST Capital, przy rentowności netto na poziomie 20-24 proc.

Plany spółki przewidują rozpoczęcie w 2014 r. budowy zakładu produkcyjnego oraz instalację linii technologicznej i rozpoczęcie produkcji rok później. Do 2016 r. Industry Technologies chcą osiągnąć co najmniej 50 proc. wykorzystania mocy produkcyjnych.

"Docelowo, co najmniej 70 proc. łącznych przychodów holdingu pochodzić będzie z sektora energetycznego związanego z pozyskiwaniem surowców energetycznych, produkcją energii, transportem energii elektrycznej, zabezpieczeniem urządzeń przemysłowych przed szkodami wynikającymi z przepięć elektroenergetycznych" - napisano w dokumencie.

Strategia zakłada, że łączna sprzedaż trzech spółek w 2018 rok osiągnie poziom 440 mln zł.

d1rcozq

Na konferencji prasowej Dariusz Janus, prezes LST Capital poinformował, że w pierwszej kolejności spółka skoncentruje się na wprowadzeniu Baltic Ceramics na NewConnect, następnie Industry Technologies, a dopiero potem na przejściu LZMO na główny rynek GPW.

Janus powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że do debiutu LZMO na głównym rynku GPW może dojść w 2014 roku.

"Znajdujemy się po etapie private placement w Baltic Ceramics. Naszym zdaniem inwestycja w tę spółkę jest najbezpieczniejszym sposobem na ekspozycję na gaz łupkowy w Polsce" - powiedział Janus.

Cechą wspólną wszystkich trzech spółek jest zaawansowane technologicznie przetwarzanie surowców mineralnych.

d1rcozq

"Można powiedzieć, że dwie trzecie procesu produkcyjnego dla wszystkich trzech spółek jest bardzo podobne" - powiedział Janus.

"Spółki będą korzystać z należącego do LST Capital złoża iłów o zasobach ok. 5 mln ton surowca" - dodał. Wiceprezes LZMO Artur Sławiński poinformował, że straty przy przygotowaniu wydobytego surowca do procesu produkcyjnego wynoszą maksymalnie 30 proc., co sprawia, że złoże powinno wystarczyć na kilkadziesiąt lat.

W strategii poinformowano, że każda ze spółek uzyskała na realizację inwestycji dotacje ze środków rządowych oraz unijnych. Łączne wsparcie uzyskane dla tych projektów przekroczyło 60 mln zł. (PAP)

mj/ ana/

d1rcozq

Podziel się opinią

Share
d1rcozq
d1rcozq