Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

LUBAWA - Powołanie Spółki zależnej na terenie Republiki Armenii (5/2013)

LUBAWA - Powołanie Spółki zależnej na terenie Republiki Armenii (5/2013)
Share
d12n65w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Spółki zależnej na terenie Republiki Armenii | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację, że dnia 27 marca 2013 r. na terenie Republiki Armenii powołano spółkę akcyjną pod nazwą Lubawa Armenia S.A. Dokumenty nowo powołanej Spółki podpisane zostały przez Pana Marcina Kubicę (Prezesa Zarządu Lubawa S.A.) oraz Pana Murada Isakhanyana (Prezesa Charentsavan Machine-tool Factory oraz Dyrektora Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego w Ministerstwie Obrony Republiki Armenii). Emitent posiada 51% kapitału zakładowego, pozostały kapitał zakładowy tj. 49% akcji objęła "Charentsavan Machine-tool Factory" OJSC - spółka armeńska, kontrolowana przez rząd Republiki Armenii. Na mocy dokonanych ustaleń, Dyrektorem Generalnym w Lubawa Armenia S.A. został, Pan Jarosław Ruch. Celem powołanej Spółki będzie produkcja i dostawa wyrobów podwójnego zastosowania takich jak: siatki maskujące, makiety uzbrojenia oraz namioty dla MON i MSW Republiki Armenii. Emitent będzie głównym dostawcą surowców i
półfabrykatów służących do produkcji wymienionego sprzętu. Do uruchomienia pełnej współpracy w zakresie dostaw pomiędzy Lubawa Armenia S.A. a Emitentem, konieczna jest realizacja dalszych, zaplanowanych czynności: uzyskanie przez Emitenta stosownych zezwoleń na transfer technologii do powołanej Spółki, dokapitalizowanie powołanej Spółki (aport materiałowy i kapitałowy oraz know-how ze strony Emitenta., nieruchomość ze strony partnera armeńskiego) oraz podpisanie umów na dostawę wyrobów dla MON i MSW. Przyjmuje się, że czynności te powinny być dokonane do dnia 30 września 2013 roku, jednakże ze względów formalnych zastrzega się możliwość zmiany terminu. Ze względu na wielkość udziałów posiadanych przez Emitenta oraz sprawowanie kontroli w nowo powołanej Spółce objęta ona zostanie pełną konsolidacją w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż podpisanie wspomnianej umowy może mieć w przyszłości istotny wpływ na sytuację finansową
Emitenta oraz jej ocenę Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-400 Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staroprzygodzka 117
(ulica) (numer)
+48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08
(telefon) (fax)
info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl
(e-mail) (www)
744-00-04-276 510349127
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Marcin Kubica Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w