Trwa ładowanie...
d1y4kjg

Lubelskie/ Pierwsze konkursy RPO na kanalizację i przedszkola

Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową oraz tworzenie żłobków i przedszkoli - na takie zadania przeznaczono w sumie ponad 274 mln zł w trzech pierwszych konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w Lubelskiem.

Share
d1y4kjg

"Rozpoczynamy działania zmierzające do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, którego całkowita wartość dla Lubelszczyzny opiewa na 2 mld 300 mln euro. Zaczynamy nowy rozdział w dochodzeniu do czołówki regionów Polski i Europy" - powiedział marszałek województwa Sławomir Sosnowski.

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił pierwsze trzy konkursy z RPO na dofinasowanie: projektów gospodarki wodno-ściekowej, tworzenie przedszkoli oraz żłobków. W każdym z nich maksymalny próg dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów. Łącznie na dotacje przeznaczono ponad 274 mln zł.

Najwięcej pieniędzy - 236 mln zł - jest do rozdysponowania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Dofinasowanie można uzyskać na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowę przydomowych oczyszczalni. O dotacje na te cele będą mogły się ubiegać samorządy, spółki z większościowym udziałem samorządów, a także podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

d1y4kjg

Sosnowski powiedział, że potrzeby w tej dziedzinie są w Lubelskiem duże. "W stu procentach skanalizowane są pojedyncze gminy. Są oczyszczalnie ścieków, które pracują na 40 proc. mocy i są takie gminy, gdzie brakuje oczyszczalni ścieków. Tam, gdzie jest rozproszona zabudowa powinny powstawać oczyszczalnie przydomowe" - zaznaczył marszałek.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego w 2014 r. znajdowało się 65 przemysłowych i 286 komunalnych oczyszczalni ścieków (tyle samo oczyszczalni było w 2013 r.) Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 5 918 km i w porównaniu z 2013 r. zwiększyła się o 6,9 proc. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2014 r. w województwie lubelskim wyniósł 56,4 proc. (71,5 proc. w Polsce), przy czym w miastach było to 95,2 proc. ludności (93,9 proc. w Polsce), a na obszarach wiejskich 23 proc. (37,4 proc. w Polsce).

Sosnowski dodał, że w przyszłości będą jeszcze ogłaszane konkursy na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. "Gdybyśmy uruchomili teraz całą kwotę, to być może gminy, które dziś przygotowują dopiero dokumentację, nie zdążyłyby i nie załapałyby się na te pieniądze" - tłumaczył. Dodał, że środki na te cele można też będzie pozyskiwać z innych unijnych programów.

Drugi konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski dotyczy tworzenia przedszkoli, szczególnie na obszarach wiejskich. Do rozdysponowania będzie 22 mln zł na dotacje do inwestycji polegających na budowie nowych przedszkoli, adaptacji budynków na przedszkola lub modernizacji już istniejących przedszkoli czy punktów przedszkolnych.

d1y4kjg

Trzeci konkurs dotyczy organizowania opieki nad małymi dziećmi do lat 3. Na dofinansowanie tworzenia żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych przeznaczono łącznie 16 mln zł. Dotacje będą przyznawane na zakup wyposażenia czy modernizację, adaptację lub dostosowanie infrastruktury budynków, do wymogów związanych z opieką nad małymi dziećmi.

W konkursach dotyczących przedszkoli i żłobków mogą startować samorządy, organizacje pozarządowe a także Kościoły i związki wyznaniowe.

Zgodnie w unijnymi przepisami z końcem 2015 r. cała korespondencja dotycząca projektów dofinansowywanych ze środków europejskich - złożenie wniosku, jego ocena, przyznanie dotacji, rozliczenie - musi się odbywać wyłącznie elektronicznie (dotychczas było to głównie w formie papierowej).

W lubelskim Urzędzie Marszałkowskim stworzony został do tego celu nowy system informatyczny. "Przez najbliższy miesiąc będziemy go testowali. Bardzo zachęcamy przyszłych beneficjentów do wysyłania wniosków i zgłaszania uwag. Musimy te słabe strony systemu już poznać i poprawiać, abyśmy mogli w październiku już rozpoczynać oficjalny nabór wniosków" - zaznaczył Sosnowski.

Do końca roku 2015 z RPO na lata 2014-2020 w Lubelskiem ma być ogłoszone łącznie 15 konkursów, w których rozdysponowanych zostanie blisko 800 mln zł na dofinasowanie różnych projektów.

d1y4kjg

Podziel się opinią

Share
d1y4kjg
d1y4kjg