Trwa ładowanie...
d4l1jmm

Lublin/ Ponad 200 mln zł z podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Ponad 200 mln zł mają wynieść wpływy do przyszłorocznego budżetu Lublina z podatków i opłat lokalnych. Zniesione będą opłaty targowe, nie wzrośnie podatek od nieruchomości, zaś wyższe będą czynsze i podrożeje komunikacja miejska.

Share
d4l1jmm

Od 1 stycznia zniesiona zostanie opłata targowa na terenie całego miasta. Ta decyzja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, prowadzących niewielkie biznesy - podkreślił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

"Konsekwentnie od dłuższego czasu budujemy wsparcie dla biznesu, który na tych targowiskach jest, bo to istotny potencjał, ważny z punktu widzenia miejsc pracy, ale też klientów" - powiedział Żuk.

Zniesienie opłaty targowej spowoduje uszczuplenia wpływów do budżetu miasta o ok. 2 mln zł. Prezydent zaznaczył, że w projekcie budżetu na rok 2016 r. wpływy z opłat targowych nie były już uwzględnione.

d4l1jmm

Lubelskie władze samorządowe od lat podkreślają, że ich polityka podatkowa nie prowadzi do obciążania mieszkańców i przedsiębiorców maksymalnymi dopuszczalnymi stawkami podatków.

W 2016 r. nie wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Są one zróżnicowane m.in. w zależności od przeznaczenia budynków. Mniej o 5 gr za metr kwadratowy, czyli 4,65 zł, zapłacą od Nowego Roku właściciele obiektów, w których udzielane są świadczenia medyczne.

Nadal będą obowiązywać zwolnienia z podatku od nieruchomości zajętych pod obiekty sportowe oraz żłobki. Nie płacą tej daniny przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w specjalnej strefie ekonomicznej oraz tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.

Ulgi dla inwestujących firm zwiększą się. W 2016 r. roku już utworzenie jednego miejsca pracy przez mikroprzedsiębiorcę przyniesie mu zwolnienie od podatku od nieruchomości na 24 miesiące, a dwóch miejsc pracy - na 36 miesięcy.

d4l1jmm

Stawki podatku od środków transportowych nie zmienią się. Jedynie w przypadku autobusów, w związku z nowelizacją prawa, niższe opłaty będą dotyczyły busów mających mniej niż 30 miejsc. Dotychczas mniejsze stawki dotyczyły autobusów o mniej niż 22 miejscach.

Mieszkańcy Lublina zapłacą niższy niż w bieżącym roku podatek rolny. Jest on liczony na podstawie średniej ceny skupu żyta, a ta spadła. Nieco wzrośnie stawka podatku leśnego, liczonego na postawie średniej ceny sprzedaży drewna przez nadleśnictwa, która zwiększyła się.

Na dotychczasowym poziomie pozostaną opłaty za gospodarowanie odpadami. Miasto nadal nie będzie pobierało opłaty za posiadanie psów, która została zniesiona w 2008 r.

Wzrosną natomiast - o ok. 3,5 proc. - czynsze w mieszkaniach komunalnych. Podwyżka wejdzie w życie od 1 kwietnia, po trzymiesięcznym kresie wypowiedzenia, który będzie liczony od początku roku. Czynsze miejskie w Lublinie nie były podnoszone od 2012 r., w tym czasie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 4,6 proc.

d4l1jmm

Od 1 lutego 2016 r. wrosną ceny biletów komunikacji miejskiej. Najpopularniejszy bilet 30-minutowy podrożeje z 2,80 zł do 3,20 zł, cena biletu 30-dniowego na jedną linię wzrośnie z 62 zł do 70 zł, a na wszystkie linie - z 84 zł do 92 zł. Ma to przynieść dodatkowe 10 mln zł wpływów. W przyszłym roku będzie kursowało więcej autobusów i trolejbusów, przejadą o 1,5 mln tzw. wozokilometrów.

Od lipca 2016 r. wzrosną opłaty za parkowanie samochodów. Strefa płatnego parkowania zwiększy się - z obecnych ok. 1,7 tys. miejsc parkingowych do ok. 2,4 tys. - i będzie podzielona na dwie podstrefy: centralną podstrefę A (teren obecnej strefy płatnego parkowania obejmującej centrum miasta) i zewnętrzną podstrefę B (obszary dodane). Opłaty są zróżnicowane w zależności od czasu parkowania. Za parkowanie w strefie centralnej będzie to od 3 zł za pierwszą godzinę do 20 zł za dobę. Natomiast w strefie zewnętrznej za pierwszą godzinę - 2 zł, za dobę - 15 zł.

d4l1jmm

Podziel się opinią

Share
d4l1jmm
d4l1jmm