Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

Luxima Spółka Akcyjna - Korekta raportu przerwa w obradach NWZA Luxima S.A. oraz treść uchwał pod ... - EBI

Luxima Spółka Akcyjna - Korekta raportu przerwa w obradach NWZA Luxima S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 kwietnia 2015 r. (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu przerwa w obradach NWZA Luxima S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Luxima S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r., podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki wyjaśnia, że powodem ogłoszenia przerwy była konieczność dokonania korekty pkt. 11 porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 roku powstałego na skutek oczywistych omyłek pisarskich. Było: Pkt 11 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 5.000.000 z ograniczonym prawem poboru.? Jest: Prawidłowe brzmienie pkt 11 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez
emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji imiennych serii "H" o numerach od H 1 do H 50.000.000, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy" Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 27 maja 2015 r. o godzinie 12:30. Dalsza część Zgromadzenia odbędzie się w lokalu 22 w budynku położonym przy ulicy Hożej numer 35 w Warszawie. W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2015 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach. Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AktNotarialnyNWZA29.04.2015-0(2)-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Oleś Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar