Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

M.W. TRADE - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 (39/2014)

M.W. TRADE - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 (39/2014)
Share
d34cczo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego Spółki za I kwartał 2014 roku. Ww. publikację przeniesiono na 9 maja 2014 roku (pierwotną datą komunikowaną w raporcie bieżącym 1/2014 był 14 maja 2014 roku). Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)
d34cczo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2014-05-06 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo