Trwa ładowanie...
d1ci0mw
d1ci0mw
espi

MAGELLAN - Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (1/2015) - EBI

MAGELLAN - Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (1/2015)
Share
d1ci0mw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. informuje, iż uznając za równoważne przekazaniu Giełdzie raportu, o którym mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, przekazanie go zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (na podstawie § 2 Uchwały Nr 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego), Spółka przekazała raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku jako oświadczenie stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. Oświadczenie dotyczące stosowania ładu korporacyjnego przez Spółkę w 2014 roku, obejmujące punkt 7 Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A.
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zostało opublikowane w dniu 19 marca 2015 roku. Podstawa prawna: § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d1ci0mw

Podziel się opinią

Share
d1ci0mw
d1ci0mw