Trwa ładowanie...
d1l8m3c

MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (24/2012)

MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (24/2012)

Share
d1l8m3c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Emisja obligacji Magellan S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Magellan S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem S.A., została przeprowadzona emisja 60 obligacji kuponowych Magellan S.A. z trzyletnim terminem zapadalności o łącznej wartości nominalnej 6 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. na dzień 30.09.2011 roku wynosi 425 mln PLN. Jednocześnie Spółka informuje o spłacie w dniu 30.01.2012 roku obligacji o wartości nominalnej 7,2 mln PLN wyemitowanych w ramach tego samego programu emisji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zofia.jaruga@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947 18 00 271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Urban Kielichowski Członek Zarządu
2012-01-30 Rafał Karnowski Prokurent Magellan S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

Podziel się opinią

Share
d1l8m3c
d1l8m3c