Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Po...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA (7/2014)
Share
d32vd5v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Makarony Polskie SA informuje, że Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta. Zgodnie z uchwałą nr 11 Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z dnia 6 maja 2014 roku podmiotem uprawnionym do przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku i badania sprawozdań finansowych spółek Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2014 została firma ReVision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Firma ReVision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3510 oraz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000336012. Makarony Polskie S.A. korzystała z usług ReVision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. (wcześniej ReVision - Rzeszów Józef Król Sp. z o.o. Sp.k) w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2010, 2012 i 2013. Umowa z ww. audytorem zostanie zawarta na okres przeglądu
sprawozdań finansowych spółek Grupy sporządzonych na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz badania sprawozdań finansowych za rok 2014. Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA dokonała powyższego wyboru na podstawie §19 lit. c Statutu Spółki oraz §4 ust. 2 lit. c Regulaminu Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)
d32vd5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Beata Majewska-Karp Prokurent
2014-05-06 Grażyna Kozielec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v