Trwa ładowanie...
d9dvvwm
espi

MAKORA - Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta (5/2015) - EBI

MAKORA - Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta (5/2015)
Share
d9dvvwm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. informuje, że w dniu 19.03.2015r. wpłynęło do spółki zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztofa Dolnego, ul. Jana III Sobieskiego 19, 38-200 Jasło o wszczęciu egzekucji przeciwko Emitentowi jako dłużnikowi na wniosek wierzyciela: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 30-10-2014r, sygn. akt BTE nr 1715/2014 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 29.12.2014r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 11.12.2014, sygn. akt V GCo 245/14 i obejmuje następujące należności: należność główna 820 154,68 zł odsetki do 16.03.2015r. w wysokości 93 348,27 zł w przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 17-03-2015r. w wysokości 224,68 zł dziennie. opłata egzekucyjna 95 757,90 zł wydatki gotówkowe 29,28 zł Do powyższego zawiadomienia dołączone zostało również zawiadomienie o
zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat. Ponadto Zarząd informuje, że wydzieloną część przedsiębiorstwa jako Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o. sprzedał inwestorowi za kwotę 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) co w całości pokrywa zobowiązanie wobec Banku PKO BP S.A. Zarząd wystąpił również z pismem do Banku PKO BP S.A. o podpisanie umowy restrukturyzacji zadłużenia. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Klomfas Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9dvvwm

Podziel się opinią

Share
d9dvvwm
d9dvvwm