Trwa ładowanie...
d48u525
d48u525
espi

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej l ...

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 17 lutego 2015 r. (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48u525
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015 KNF
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 17 lutego 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 17 luty 2015 r. (po przerwie)wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1. INC S.A. posiadający 1 575 000 głosów, co stanowiło 88,41% ogólnej liczby głosów na NWZA i 35,08% głosów ogółem w Spółce. 2. Olszewski Tymoteusz posiadający 206 500 głosów, co stanowiło 11,59% ogólnej liczby głosów na NWZA i 4,60% głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-204 Tarnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tarnowiec 79
(ulica) (numer)
+48 13 43 248 81 +48 13 43 688 55
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
684-25-84-878 180501426
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu Jerzy Pruchnicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48u525

Podziel się opinią

Share
d48u525
d48u525