Trwa ładowanie...
d8f2qjb

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej l ...

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 17 lutego 2015 r. (3/2015)

Share
d8f2qjb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015 KNF
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 17 lutego 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 17 luty 2015 r. (po przerwie)wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1. INC S.A. posiadający 1 575 000 głosów, co stanowiło 88,41% ogólnej liczby głosów na NWZA i 35,08% głosów ogółem w Spółce. 2. Olszewski Tymoteusz posiadający 206 500 głosów, co stanowiło 11,59% ogólnej liczby głosów na NWZA i 4,60% głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-204 | | Tarnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tarnowiec 79 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 43 248 81 | | +48 13 43 688 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 684-25-84-878 | | 180501426 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Jerzy Pruchnicki Prezes Zarządu Jerzy Pruchnicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb