Trwa ładowanie...
d1fq1jp
d1fq1jp
espi

MAKRUM S.A. - Uchwały podjęte na WZA w dniu 20.04.2011 r., wyniki głosowania (11/2011)

MAKRUM S.A. - Uchwały podjęte na WZA w dniu 20.04.2011 r., wyniki głosowania (11/2011)
Share
d1fq1jp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
MAKRUM S.A.
Temat
Uchwały podjęte na WZA w dniu 20.04.2011 r., wyniki głosowania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 20 kwietnia 2011 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez WZA_20.04.2011.pdf uchwały podjęte przez WZA w dniu 20.04.2011
Wyniki głosowania WZA 20 04 2011.pdf wyniki głosowania WZA w dniu 20.04.2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-676 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Leśna 11-19
(ulica) (numer)
052 3236401 052 3236400
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2011-04-20 Wojciech Staszak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq1jp

Podziel się opinią

Share
d1fq1jp
d1fq1jp