Trwa ładowanie...
dbqraum

Małopolskie/ Sejmik przyjął budżet województwa na 2015 r.

Dochody na poziomie 1,072 mld zł i 1,183 mld zł wydatków zakłada budżet woj. małopolskiego na 2015 r. przyjęty w poniedziałek przez sejmik województwa. Na inwestycje przeznaczono w nim ponad 450 mln zł.
Share
dbqraum

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 20 radnych z koalicji rządzącej PO-PSL. Przeciw było 18 radnych; nikt się nie wstrzymał od głosu.

Jak zaznaczył marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku i przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich z kończącej się perspektywy finansowej UE oraz nowej na lata 2014-2020. Jego założenia zostały oparte na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w budżecie państwa.

Według niego ostateczny kształt budżetu zawiera autopoprawki zarządu, zakładające zwiększenie dochodów o 16 mln zł oraz wydatków o 68 mln zł w porównaniu z dokumentem przedstawionym w pierwszym czytaniu.

dbqraum

Deficyt budżetu zamyka się kwotą 111 mln zł, która zostanie sfinansowana z przychodami pochodzącymi z emisji obligacji (prawie 66 mln zł) oraz wolnych środków znajdujących się na rachunkach urzędu marszałkowskiego.

Marszałek Sowa podkreślił, że wydatki inwestycyjne od 2012 r. stanowią około 40 proc. budżetu województwa. W tym roku będzie ponad 450 mln zł, czyli blisko 39 proc. budżetu. Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to transport i łączność, administracja publiczna, rolnictwo i łowiectwo, kultura oraz ochrona zdrowia.

W budżecie uwzględniono ponad 60 wieloletnich inwestycji. Wśród zadań, które będą w przyszłym roku finansowane znalazły się m.in.: obwodnica zachodnia Chrzanowa, zakup taboru kolejowego, wprowadzenie "Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej", modernizację Szpitala im. J. Babińskiego, zakończenie budowy ośrodka psychiatrycznego w Szpitalu św. Łukasza w Tarnowie, budowa zbiornika retencyjnego na rzece Serafa w Krakowie.

Przewodniczący współrządzącego klubu radnych PO Bogusław Sonik zwrócił uwagę, że przeznacza on 40 proc. środków na "inwestycje wszelkiego rodzaju, które dobrze służą regionowi". "Stopniowo rośnie rola tego samorządu wojewódzkiego - staje się on mini-rządem regionalnym, który w sposób zasadniczy wpływa na rozwój regionu" - ocenił.

dbqraum

W jego ocenie budżet przedstawiony przez zarząd daje "możliwość skoku cywilizacyjnego i rozwoju regionu".

Szef opozycyjnego klubu PiS Witold Kozłowski ocenił, że o ile projekt budżetu nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym to jego zapisy merytoryczne są nie do przyjęcia. Dotyczy to przede wszystkim - zaznaczył - wysokiej kwoty deficytu oraz nieuwzględnienia przez zarząd poprawek zgłoszonych przez kluby i radnych. "Klub PiS dokonując wszechstronnej oceny budżetu rekomenduje jego odrzucenie" - poinformował.

Adam Domagała, przewodniczący współrządzącego w Małopolsce klubu PSL ocenił, że "jaki by ten budżet nie był, ciągle będzie mało". "Budżet zakłada dalszy rozwój, przede wszystkim transportu drogowego i szynowego" - podkreślił.

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum