Trwa ładowanie...
d4fdkfm
espi

MARKA - Uzupełnienie Raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (51/2014) - EBI

MARKA - Uzupełnienie Raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (51/2014)
Share
d4fdkfm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 51 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uzupełnienie Raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Marka S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony raport okresowy obejmujący III kwartał 2014 roku. Uzupełnienie dotyczy dodania za III kw. 2013 r. i III kw. 2014 r. jednostkowych kwartalnych porównawczych danych w ?Rachunku przepływów pieniężnych? i w ?Zestawieniu zmian w Kapitale własnym?. Jednocześnie Spółka dokonała korekty danych finansowych w tabeli ?Zestawienie zmian w Kapitale własnym?, w kolumnie ?Wg stanu na dzień 30.09.2014? w pozycji: I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu i I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach, oraz w pozycji: 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, zgodnie z zaudytowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 r. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawione jest w załączniku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
SzczegolowezestawieniezmianMarkaSA-0.pdf
UzupelnionyRaportkwartalnyIII2014MarkaSA-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fdkfm

Podziel się opinią

Share
d4fdkfm
d4fdkfm