Trwa ładowanie...
d3mg2q8
espi

MAXIMUS - Informacja dotycząca zakupu aktywów o istotnej wartości. (6/2015) - EBI

MAXIMUS - Informacja dotycząca zakupu aktywów o istotnej wartości. (6/2015)
Share
d3mg2q8
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja dotycząca zakupu aktywów o istotnej wartości.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku Spółka nabyła 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A.z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48; 59-301 Lubin. Nabycie akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A stanowi nabycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 738.556,17 zł. (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 17/100) tj. około 28% wartości kapitału własnego Emitenta. § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mg2q8

Podziel się opinią

Share
d3mg2q8
d3mg2q8