Trwa ładowanie...
d45y64j
espi

MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu (29/2012)

MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu (29/2012)

Share
d45y64j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAXIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku zakupu: - w dniu 26.11.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 900.000 sztuk akcji (słownie: dziewięćset tysięcy sztuk akcji) MAXIMUS S.A.- po cenie 0,21gr ? 900.000 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 4,80%. - w dniu 27.11.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 763.500 sztuk akcji (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sztuk akcji) MAXIMUS S.A. po cenie 0,21gr ? 763.500 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 4,072%. Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 11.935.654 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) stanowiących
63,65682% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 63,65682% ogólnej liczby głosów. Wyniku zawarcia transakcji zakupu w dniu 26.11.2012, 27.11.2012 roku Pan Grzegorz Lorek posiada 13.599.154 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) Maximus S.A. Stanowiących 72,528% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 13.599.154 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 72.528% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Pan Grzegorz Lorek posiada 13.599.154 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) Emitenta, co stanowi 72,528% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 72.528% głosów na WZA, co stanowi 72,528% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45y64j

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45y64j

Podziel się opinią

Share
d45y64j
d45y64j