Trwa ładowanie...
d15i4wd

Mazowsze/ W 2016 r. ruszą konkursy na ok. 0,5 mld zł z RPO na badania i rozwój

W tym roku z RPO woj. mazowieckiego na lata 2014-2020 do wykorzystania na badania i rozwój będzie ok. pół miliarda zł, o które w ramach konkursów będą mogły ubiegać się jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa - podały we wtorek władze Mazowsza.

Share
d15i4wd

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz eksperci ds. funduszy unijnych urzędu marszałkowskiego spotkali się w Warszawie z przedstawicielami środowisk naukowych. Rozmawiali nt. zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marcin Wajda powiedział dziennikarzom, że jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone konkursy z RPO WM na lata 2014-2020, w których jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych na działalność badawczo-rozwojową.

RPO to w sumie ponad 2 mld euro do rozdysponowania; za jego realizację odpowiada zarząd województwa mazowieckiego - wyjaśnił Wajda. W ramach tego programu na wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce przeznaczono 278 mln euro, co stanowi ok. 14 proc. całej kwoty ujętej w RPO WM. Zgodnie z harmonogramem naborów zatwierdzonym przez zarząd województwa konkursy na blisko połowę z tych środków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Oznacza to - jak podaje urząd marszałkowski - że tylko w 2016 r. do wykorzystania będzie ok. pół miliarda złotych.

d15i4wd

W tym roku planowany jest konkurs, w którym mazowieckie ośrodki naukowo-badawcze będą mogły sięgnąć po ponad 62 mln euro. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój innowacyjności ośrodków naukowych, co w konsekwencji ma się przełożyć na wzrost innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Szansę na dofinansowanie będą mieć przede wszystkim te projekty, które "w największym stopniu gwarantują komercjalizację wyników prac". Jak mówił Wajda, to rynek ma weryfikować, jak bardzo opłacalny dla gospodarki jest projekt, który ubiega się o dofinansowanie.

"Im bardziej rynek będzie w stanie zainwestować w dane rozwiązanie, im bardziej rynek będzie w stanie wejść finansowo w danym projekt, tym projekt będzie uzyskiwał lepszą preferencję punktową, ponieważ to jest dowód na to, że jego komercjalizacja jest potwierdzona wkładem finansowym" - powiedział Wajda.

Wstępna selekcja projektów dokonywana jest za pośrednictwem Kontraktu Terytorialnego dla województwa mazowieckiego. Kontrakty to umowy zawierane pomiędzy rządem a samorządem województwa ws. finansowania kluczowych inwestycji w regionach w latach 2014-2020. Są one współfinansowane z pieniędzy unijnych oraz środków krajowych.

Natomiast już październiku br. - zapowiada urząd wojewódzki - o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy. Do rozdysponowania będzie 20 mln euro. Aby uzyskać dofinansowanie projekt będzie musiał być zgodny z jednym z obszarów wskazanych w "Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza": bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia.

d15i4wd

Dodatkowo w harmonogramie naborów przewidziano 5 mln euro na wsparcie "procesu eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych". W ramach tego konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Natomiast na początku tego roku zostały uruchomione również bony na innowacje, czyli konkurs na małe projekty badawczo-rozwojowe.

Szczegółowe informacje nt. wymogów konkursowych określone zostaną w ich regulaminach, które znajdą się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu - zapewnia urząd marszałkowski.

W woj. mazowieckim w obecnej perspektywie poziom dofinansowania unijnego nie będzie wynosił 85 proc., jak w latach 2007-13, a najwyżej 80 proc. z uwagi na zmianę statusu regionu na lepiej rozwinięty. Mazowsze jest pierwszym polskim regionem, który przekroczył poziom 75 proc. PKB średniej unijnej na jednego mieszkańca.

Zmienią się również priorytety wsparcia - np. w kategorii badania i rozwój w poprzednim okresie programowania pula środków wynosiła 88 mln euro, a obecnie będzie to aż 278 mln euro, natomiast w przypadku gospodarki niskoemisyjnej fundusze wzrosną z 30 mln w poprzedniej do 324 mln euro w obecnej perspektywie.

W ramach RPO woj. mazowieckiego w obecnej perspektywie unijnej 2014-20 region ten będzie mógł rozdysponować łączną kwotę blisko 2,1 mld euro. To mniej o ok. 700 mln zł od poprzedniej perspektywy z lat 2007-13.

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd