Trwa ładowanie...
d3lv8o8
espi

MCI - informacja o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane (6/2013)

MCI - informacja o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane (6/2013)

Share
d3lv8o8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacja o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie art. 69 a ustawy o ofercie przez Tomasza Czechowicz Pełna treść zawiadomień poniżej: Niniejszym, Tomasz Czechowicz, na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2009.185.1439, dalej "Ustawa"), informuje, iż w dniu 11.01.2013 roku, w związku z zakupem przez Alternative Investment Partners Sp. z o. o.("Spółka") na rynku regulowanym, akcji MCI Management S.A. ("Emitent") zwiększył się stan posiadania akcji Emitenta posiadany Spółkę, o więcej niż 1%. W dniu 13.12.2012 r. Spółka posiadała 29.539.003 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 47,38 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 29.539.003 głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Emitenta, co daje 47,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dniu 11.01.2013 r. Spółka posiadała 30.208.446 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 48,45 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 30.208.446 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 48,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Ogólna liczba akcji Emitenta (i głosów z akcji) wynosiła w dniu 11.01.2013 roku, 62.346.627 sztuk. W wyniku nabycia akcji w dniu 11.01.2013 roku przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Tomasz Czechowicz, wraz z Alternative Investment Partners Sp. z o.o., posiadali łącznie sztuk 30.696.355 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 49,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 30.696.355 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 49,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Alternative Investment
Partners Sp. z o. o. zamierza zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, traktując nabywanie akcji Emitenta, jako długoterminową inwestycję kapitałową w spółkę MCI Management S.A. W dacie 11.01.2013 r. nie istniały podmioty zależne od Spółki. Nie istnieje osoba, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych. Niniejszym, Tomasz Czechowicz po dokładnym sprawdzeniu Informacji przesłanych w dniu 20 grudnia 2012 roku do Komisji Nadzoru Finansowego i do MCI Management S.A., na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tj. z 9.10.2009 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), dalej "Ustawa o Ofercie"), spostrzegł popełnienie błędów pisarskich, dlatego też
niniejszym prostuje w następujący sposób wykryte błędy pisarskie: 1) w treści Informacji dotyczącej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta było: W wyniku nabycia akcji w dniu 11.12.2012 roku przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Tomasz Czechowicz, wraz z Alternative Investment Partners Sp. z o.o., posiadali łącznie 28.459.617 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 47,10 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 45,64 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MCI Management S.A., Nie istnieje osoba, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. powinno być: W wyniku nabycia akcji w dniu 11.12.2012 roku przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Tomasz Czechowicz, wraz z Alternative Investment Partners Sp. z o.o., posiadali łącznie 29.370.912 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 47,10 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 29.370.912 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 47,10
% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MCI Management S.A., Nie istnieje osoba, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. 2) w treści Informacji dotyczącej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta było: W wyniku nabycia akcji w dniu 13.12.2012 roku przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Tomasz Czechowicz, wraz z Alternative Investment Partners Sp. z o.o., posiadali łącznie 30.026.912 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 48,16 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 48,16 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MCI Management S.A. powinno być: W wyniku nabycia akcji w dniu 13.12.2012 roku przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Tomasz Czechowicz, wraz z Alternative Investment Partners Sp. z o.o., posiadali łącznie 30.026.912 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 48,16 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 30.026.912 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 48,16
% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MCI Management S.A. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lv8o8

| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mci.com.pl | | www.mci.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Tomasz Czechowicza Prezes Zarządu
2013-01-15 Magdalena Pasecka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lv8o8

Podziel się opinią

Share
d3lv8o8
d3lv8o8