Trwa ładowanie...
d4chr5y

MCI - informacje o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane (86/2012)

MCI - informacje o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane (86/2012)

Share
d4chr5y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacje o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie, przekazane Emitentowi w trybie art. 69 ustawy o ofercie przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. Pełna treść zawiadomienia poniżej: Niniejszym, Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (dalej także jako "Spółka"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tj. z 9.10.2009 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), dalej "Ustawa o Ofercie"), informuje, że w dniu 11.12.2012 roku, w związku z zakupem akcji MCI Management S.A. ("Emitent") zwiększył się stan posiadania akcji Emitenta o więcej niż 1%. W dniu 23.12.2011 r. Spółka posiadała 27.971.708 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 44,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 27.971.708 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 44,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Ogólna liczba akcji (i głosów z akcji) wynosiła w dniu 23.12.2011 roku 62.346.627 sztuk. Po dniu 11.12.2012 r. Spółka posiadała 28.883.003 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 46,33 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 28.883.003 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 46,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Ogólna liczba akcji (i głosów z akcji) wynosiła w dniu 11.12.2012 roku 62.346.627 sztuk. W dacie 11.12.2012 r. nie istniały podmioty zależne od Spółki. Nie istnieje osoba, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4chr5y

| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mci.com.pl | | www.mci.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2012-12-13 Magdalena Pasecka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4chr5y

Podziel się opinią

Share
d4chr5y
d4chr5y