Trwa ładowanie...
d3iuxhh
d3iuxhh
espi

MCI - Korekta Raportu Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. ? za ...

MCI - Korekta Raportu Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. ? zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3iuxhh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta Raportu Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. ? zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | MCI Management S.A. (?Spółka?) informuje, iż raportem bieżącym numer 01/2015 z dnia 1 stycznia 2015 roku, Spółka poinformowała o Transakcji pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. ? zawarcie znaczących umów, zbycie/nabycie aktywów o znacznej wartości. W treści raportu bieżącego błędnie wskazano, iż: ?Wierzytelność MCI FUND SP ZOO została potrącona z wierzytelnością MCI Management S.A. w wysokości 21.999.997,98 złotych z tytułu częściowego wykupu weksla wystawionego przez MCI FUND SP ZOO na rzecz MCI Management S.A. Pozostała kwota wykupu ww. weksla w wysokości 2.932,36 złotych została zapłacona przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 grudnia 2014 roku? zamiast: ?Wierzytelność MCI FUND SP ZOO została potrącona z wierzytelnością MCI Management S.A. w wysokości 21.999.997,98 złotych z tytułu częściowego wykupu weksla wystawionego przez MCI FUND SP ZOO na rzecz MCI Management S.A. Pozostała kwota wykupu ww. weksla w wysokości 238.051,34 złotych została
zapłacona przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 grudnia 2014 roku? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
office@mci.pl www.mci.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Ewa Ogryczak Członek Zarządu
2015-01-02 Tomasz Czechowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuxhh

Podziel się opinią

Share
d3iuxhh
d3iuxhh