Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

MCI - Rejestracja zmiany upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego Spółki, rejes...

MCI - Rejestracja zmiany upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego Spółki, rejestracja zmian Statutu Spółki, ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (31/2011)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Rejestracja zmiany upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego Spółki, rejestracja zmian Statutu Spółki, ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku, powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2011 roku: ? § 7 ust. 1 ? zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym ? § 7 ust. 13 ? zmiana wysokości i okresu ważności upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego; nowa kwota kapitału docelowego wynosi 12.5000,000,00 zł a upoważnienia dla Zarządu jest ważne do 29 czerwca 2014 roku. Sąd rejestrowy dokonał także rejestracji nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu, stanowiącym Załącznik do niniejszego Raportu Bieżącego (zmiany Statutu wskazane kursywą).
Załączniki
Plik Opis
Statut MCI SA - z po zmiananch z dnia 07.07.2011.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2011-07-19 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at