Trwa ładowanie...
d3xeik1
espi

MEDIATEL - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Mediatel S.A. (1...

MEDIATEL - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Mediatel S.A. (11/2011)
Share
d3xeik1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Mediatel S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A., działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy (NWZ) Spółki, które kontynuowało obrady w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79 w dniu 25 lutego 2011r. od godz. 11:00 po przerwie ogłoszonej dnia 17 lutego 2011 r.1. spółce NFI Magna Polonia S.A. przysługiwało na NWZ 5 990 000 głosów, co stanowiło 82,31 % głosów na NWZ oraz stanowi 65,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;2. OFE Pekao przysługiwało na NWZ 557 970 głosów, co stanowiło 7,66 % głosów na NWZ oraz stanowi 6,14 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;3. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("Pioneer FIO") zarządzany przez Pioneer Pekao Investment
Management S.A. przysługiwało 454 125, co uprawniało do6,24 % głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowi 5,00 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Mirosław JanisiewiczMarek Nowakowski Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xeik1

Podziel się opinią

Share
d3xeik1
d3xeik1