Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

MEDIATEL - Uchwały podjęte przez NWZ Mediatel S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lutego 2011r. (1...

MEDIATEL - Uchwały podjęte przez NWZ Mediatel S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lutego 2011r. (10/2011)
Share
d3gh0lb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Mediatel S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lutego 2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust 1 pkt. 6) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z.2009 r. poz. 259) Zarząd Mediatel S.A (Spółka) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które kontynuowało obrady w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 65/79 w dniu 25 lutego 2011r., po przerwie ogłoszonej w dniu 17 lutego 2011r., zostały podjęte następujące uchwały:UCHWAŁA NR 6NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAMEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 LUTEGO 2011 ROKUw sprawie: odstąpienia od głosowaniu pkt. 6 i 7 porządku obrad§1Działając na wniosek Zarządu Mediatel Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowaniu pkt. 6 i 7 porządku obrad.§2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący stwierdził, że w
głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.277.214 akcji, stanowiących 80% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.277.214, z czego 7.277.214 głosów oddano "za", głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Mirosław JanisiewiczMarek Nowakowski Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb