Trwa ładowanie...
d406hub

MEGARON S.A. - Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. (8 ...

MEGARON S.A. - Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. (8/2015)

Share
d406hub

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEGARON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Megaron S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Megaron S.A. podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby członków Zarządu i powołania Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. Zgodnie z uchwałą nr 4/03/2015/RN-P, od dnia jej podjęcia, Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na wspólną kadencję powołano Pana Jacka Zieziulewicza. Pan Jacek Zieziulewicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej i studiów MBA organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu wraz z Uniwersytetem w Leeds. W okresie ostatnich 3 lat piastował funkcję dyrektora handlowego w Megaron S.A. zarządzając sprzedażą krajową i działaniami marketingowymi. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu ? dyrektora sprzedaży i marketingu budując m.in. strategię biznesową w największej polskiej firmie branży rowerowej Kross S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Vobis S.A., gdzie przez 17 lat przeszedł niemal wszystkie stopnie kariery do stanowiska
wiceprezesa zarządu włącznie. Pan Jacek Zieziulewicz ie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nigdy nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 70-892 | | Szczecin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pyrzycka | | 3 e, f | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 46 64 562 | | 91 46 64 541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@megaron.com.pl | | www.megaron.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 852-05-08-938 | | 810403202 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub