Trwa ładowanie...
d410ry7
edukacja

MEN ws. rozporządzenia dot. dyplomów i świadectw szkolnych (komunikat)

...

Share
d410ry7

05.03. Warszawa - MEN informuje:

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podpisała dzisiaj (5 lutego 2013 r.) znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także z powodu zmian w systemie kształcenia zawodowego. Znowelizowane rozporządzenie zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów.

Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do zmian:

  1. wynikających z kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych, wprowadzonej rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 997).
d410ry7

Wdrażanie nowej podstawy programowej związane jest:

- ze zmianą nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

- ze zwiększeniem liczby obowiązkowych zajęć ogólnokształcących w zasadniczej szkole zawodowej,

- z wprowadzeniem przedmiotów uzupełniających w liceum ogólnokształcącym i technikum,

d410ry7

- z obowiązkiem realizacji przez uczniów technikum dwóch przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

  1. w systemie kształcenia zawodowego wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).

Wprowadzenie zmian w systemie kształcenia zawodowego spowodowało konieczność zmian w przepisach dotyczących sposobu dokumentowania potwierdzanych kwalifikacji zawodowych. Konsekwencją tych zmian jest zatem określenie warunków i trybu wydawania przez okręgowe komisje egzaminacyjne:

1) zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;

d410ry7

2) świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie;

3) "nowego" dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

4) suplementu do "nowego" dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

oraz opracowanie wzorów tych dokumentów.

d410ry7

W związku z powyższym opracowano nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do tych zmian.

Ponadto opracowano nowe dodatkowe wzory arkuszy ocen dostosowane do wypełniania komputerowego, które mogą być stosowane w szkołach.

Nowością jest wprowadzenie nowego wzoru arkusza ocen dla słuchaczy wszystkich typów szkół dla dorosłych (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego), z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych. Rozwiązanie to przyczyniło się do znacznego ograniczenia liczby stron arkuszy ocen dla uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie nowe wzory świadectw, dyplomów i zaświadczeń dotyczą przede wszystkim uczniów i słuchaczy, którzy 1 września 2012 r. rozpoczęli naukę:

1) w klasie IV szkoły podstawowej,

2) w klasie pierwszej (semestrze pierwszym) szkół ponadgimnazjalnych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d410ry7

Podziel się opinią

Share
d410ry7
d410ry7