Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

MENNICA - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II...

MENNICA - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2012 r. (30/2012)
Share
dwyes71
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że zmienia datę przekazania do wiadomości publicznej raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku podany w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku. Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku przekazany zostanie do wiadomości publicznej w dniu 12 listopada 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-958 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pereca 21 21
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
dwyes71

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Barbara Sissons Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2012-11-07 Danuta Ciosek Prokurent, Główny Księgowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71