Trwa ładowanie...
d3dd38o

MERIT INVEST - Raport miesięczny za styczeń 2015 r. (3/2015) - EBI

MERIT INVEST - Raport miesięczny za styczeń 2015 r. (3/2015)

Share
d3dd38o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za styczeń 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx, realizowanego przez PwC, w pierwszym kwartale 2014 wartość cyfrowej reklamy w Polsce wyniosła 573,9 milionów złotych. Wydatki na reklamę online wzrosły tym samym o ponad 38 milionów złotych względem pierwszego kwartału roku wcześniejszego, co przełożyło się na dynamikę na poziomie 7,1%. II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. W styczniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem
systemu EBI raporty: - 2015-01-12 RB 1/2015 Raport miesięczny za grudzień 2015 r. - 2015-01-13 RB 2/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. W styczniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI: - 2015-01-03 RB_ASO 1/2015 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A. - 2015-01-03 RB_ASO 2/2015 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A. - 2015-01-05 RB_ASO 3/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A. - 2015-01-19 RB_ASO 4/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A. - 2015-01-23 RB_ASO 5/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl
posiada 4099 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec stycznia 2015). Emitent kontynuuje negocjacje z wybranymi dwoma potencjalnymi partnerami. IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. Raport miesięczny za miesiąc luty 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mirosław Stępień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dd38o

Podziel się opinią

Share
d3dd38o
d3dd38o