Trwa ładowanie...
d2zx3y2
espi

MEW S.A. - Zawiadomienie o zakupie akcji MEW S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (19/2013)

MEW S.A. - Zawiadomienie o zakupie akcji MEW S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (19/2013)

Share
d2zx3y2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
MEW S.A.
Temat
Zawiadomienie o zakupie akcji MEW S.A. przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
MEW S.A. (Emitent) zawiadamia o otrzymaniu od Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Zeniuka informacji o nabyciu w dniu 24 lipca 2013 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 20.000 akcji za cenę 0,10 zł za akcję. Transakcja została zrealizowana w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki. Akcje zostały objęte 12-miesięcznym lockupem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zx3y2

| | | MEW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEW S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-640 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Woronicza | | 76/119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 110 00 02 | | 22 212 83 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mewsa@mewsa.pl | | www.mewsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7010197309 | | 141966495 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Marcin Markiewicz Operator ESPI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zx3y2

Podziel się opinią

Share
d2zx3y2
d2zx3y2