Trwa ładowanie...
d4h29ge

MG opublikowało nowe rozporządzenie taryfowe dla gazu

18.07. Warszawa (PAP) - Ministerstwo gospodarki opublikowało nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami...

Share
d4h29ge

18.07. Warszawa (PAP) - Ministerstwo gospodarki opublikowało nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Zawarte w nim zapisy w pełni rozdzielają usługi przesyłu i dystrybucji gazu od obrotu tym surowcem.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki jest podstawą do ustalania przez Urząd Regulacji Energetyki taryf, obowiązujących w obrocie gazem. Dokument zawiera szereg rozwiązań, które mają wspomóc rozwój wolnego rynku gazu w Polsce, m.in. przez zdefiniowanie pojęć używanych w giełdowym handlu gazem, jak punkt wirtualny, umowa krótkoterminowa, usługi dystrybucji zwrotnej i przesyłania zwrotnego oraz wirtualnej dystrybucji zwrotnej i wirtualnego przesyłania zwrotnego.

Zasady ustalania taryf zostały opisane oddzielnie dla usług przesyłania gazu, dystrybucji, obrotu, magazynowania oraz regazyfikacji lub skraplania. Natomiast świadczący usługi kompleksowe mają ustalać taryfę na podstawie własnych usług oraz wskazać taryfę przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłem lub dystrybucją.

d4h29ge

Koszty przesyłania, dystrybucji, magazynowania, skraplania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego będą kalkulowane oddzielnie i w inny sposób niż koszty obrotu gazem.

Rozporządzenie stwierdza, że w przypadku nowo tworzonych przedsiębiorstw energetycznych lub podejmowania przez istniejące przedsiębiorstwa energetyczne nowego rodzaju działalności w zakresie dostarczania paliw gazowych wysokość cen i stawek opłat kalkuluje się na podstawie planowanych kosztów i wielkości sprzedaży dla pierwszego roku prowadzenia nowej działalności gospodarczej. W kalkulacji mogą być uwzględniane analizy porównawcze.

Nowe rozporządzenie taryfowe MG od dawna było wymieniane w kontekście liberalizacji rynku gazu w Polsce. Duże znaczenie dla rozwoju rynku ma zdefiniowanie punktu wirtualnego odbioru gazu, co m.in. umożliwia wprowadzanie nowych instrumentów obrotu na giełdowy rynek gazu.

Prezes URE Marek Woszczyk wielokrotnie podkreślał, że rozporządzenie wprowadzi nowy ład regulacyjny na rynku gazu, przede wszystkim oddzieli obrót towarem od usługi sieciowej.

d4h29ge

Komisja Europejska skierowała już do Trybunału Sprawiedliwości UE pozwy, dotyczące nierealizowania przez Polskę dyrektywy gazowej w zakresie unboundlingu, czyli prawnego oddzielenia działalności dystrybucyjnej od działalności handlowej. Żądania KE realizuje nowelizacja Prawa Energetycznego, natomiast rozporządzenie jest dla Prezesa URE podstawą prawną do zatwierdzania taryf, będących już praktyczną realizacją rozdziału przesyłu od obrotu towarem.

Rozporządzenie, opublikowane z datą 17 lipca, wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu. (PAP)

wkr/ je/ pr/

d4h29ge

Podziel się opinią

Share
d4h29ge
d4h29ge