Trwa ładowanie...
d2r00b0
espi

MIDAS - Rejestracja praw do akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. (18/2012)

MIDAS - Rejestracja praw do akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. (18/2012)
Share
d2r00b0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Rejestracja praw do akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 22 marca 2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął Uchwałę nr 218/12, zgodnie z którą postanowił zarejestrować w dniu 26 marca 2012 r. w KDPW 1.183.733.400 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 15 listopada 2011 roku, i oznaczyć je kodem PLNFI0900105. Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA
(pełna nazwa emitenta)
MIDAS Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-660 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lwowska 19
(ulica) (numer)
22 249 83 10 22 249 83 13
(telefon) (fax)
biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl
(e-mail) (www)
525-10-06-698 010974600
(NIP) (REGON)
d2r00b0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu
2012-03-23 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2r00b0

Podziel się opinią

Share
d2r00b0
d2r00b0