Trwa ładowanie...
d1cwwiw

MIDAS - Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości (33/2014)

MIDAS - Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości (33/2014)

Share
d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z zawartą między Midas S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (?Bank?) umową kredytu inwestycyjnego do wysokości 200 mln zł (opisaną w raporcie bieżących nr 16/2014) oraz w nawiązaniu do opisanych w punkcie 1 Raportu bieżącego nr 28/2014 umów zastawu rejestrowego na akcjach CenterNet S.A. (?CenterNet?) oraz udziałach Aero2 Sp z o.o. (?Aero2?) i Mobyland Sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż 11 grudnia 2014 roku otrzymał do wiadomości postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego ? Rejestru Zastawów (?Sąd?) wydane dla Emitenta o wpisaniu: 1) w dniu 5 grudnia 2014 roku do rejestru zastawów ustanowionego na rzecz Banku zastawu na 221.000 udziałów w Aero2 o wartości nominalnej 50zł każdy, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Aero2, ujętych na dzień 30 września 2014 roku w księgach rachunkowych Spółki w wartości ewidencyjnej 548.444 tys. PLN i stanowiących zabezpieczenie zobowiązania do kwoty 300 mln zł. (udział Emitenta w
kapitale zakładowym Aero2 wynosi 100%) 2) w dniu 8 grudnia 2014 roku do rejestru zastawów ustanowionego na rzecz Banku zastawu na 4.264.860 akcjach w CenterNet o wartości nominalnej 17,30 zł każda, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym CenterNet, ujętych na dzień 30 września 2014 roku w księgach rachunkowych Spółki w wartości ewidencyjnej 238.989 tys. PLN i stanowiących zabezpieczenie zobowiązania do kwoty 300 mln zł. (udział Emitenta w kapitale zakładowym CenterNet wynosi 100%) Przedmioty Zastawu zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość ewidencyjna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Ponadto również w dniu dzisiejszym Emitenta otrzymał od Sądu powiadomienie o wpisaniu w dniu 5 grudnia 2014 r do rejestru zastawów ustanowionego na rzecz Banku zastawu na zbiorze aktywów Spółki (niebędących jej akcjami) o wartości ewidencyjnej 179
tys. zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2014-12-11 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw