Trwa ładowanie...
d3sp96l
espi

MIESZKO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

MIESZKO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d3sp96l
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 331 979 328 689 79 499 78 233
Wynik na działalności operacyjnej 13 406 14 924 3 210 3 552
Zysk (strata) brutto 6 544 3 536 1 567 842
Zysk (strata) netto 5 087 3 666 1 218 873
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 297 20 385 11 087 4 852
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 618) 27 155 (1 585) 6 463
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 608) (43 808) (11 161) (10 427)
Przepływy pieniężne netto, razem (6 929) 3 732 (1 659) 888
Aktywa razem 519 056 560 734 124 310 135 208
Zobowiązania długoterminowe 94 833 132 504 22 712 31 950
Zobowiązania krótkoterminowe 224 488 234 687 53 763 56 589
Kapitał własny 199 735 193 543 47 835 46 668
Kapitał zakładowy 40 866 40 866 9 787 9 854
Liczba akcji 40 866 000 40 866 000 40 866 000 40 866 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,12 0,09 0,03 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 4,89 4,74 1,17 1,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) - - - -
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 189 724 204 070 45 437 49 207
XIII. Kapitał własny 166 305 166 814 39 829 40 223
XIV. Kapitał zakładowy 40 866 40 866 9 787 9 854
XV. Liczba akcji 40 866 000 40 866 000 40 866 000 40 866 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) (0,02) 0,74 0,00 0,18
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 236 635 240 707 56 667 57 292
II. Wynik na działalności operacyjnej 4 823 1 696 1 155 404
III. Zysk (strata) brutto (504) 25 496 (121) 6 068
IV. Zysk (strata) netto (658) 26 806 (158) 6 380
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 985 14 180 7 659 3 375
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 754) (2 944) (659) (701)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 213) (7 962) (8 193) (1 895)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 982) 3 274 (1 193) 780
IX. Aktywa razem 398 615 441 361 95 465 106 424
X. Zobowiązania długoterminowe 42 586 70 477 10 199 16 994
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 4,07 4,08 0,97 0,98
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) - - - -

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
20143Q_MIESZKO.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2014 roku kończący sie 30 września 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sp96l

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIESZKO | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-392 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chrzanowskiego | | 8b | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 21 41 | | 032 415 36 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mieszko@mieszko.com.pl | | www.mieszko.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 639-001-03-91 | | 273243857 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2014-11-07 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sp96l

Podziel się opinią

Share
d3sp96l
d3sp96l