Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

MIESZKO - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 30 grudnia 2010 r. (40/2010)

MIESZKO - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 30 grudnia 2010 r. (40/2010)
Share
d4bp3e7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
MIESZKO
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 30 grudnia 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ZPC MIESZKO S.A. przesyła w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 30 grudnia 2010 r.1. KENYA 2010 HOLDING B.V.z siedzibą: Amsterdam Strawinskylaan 3105 , Parnassustoren, Holandia posiadał 26.930.694 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) sztuk akcji na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem PLMSZKO00010, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, których emitentem jest Spółka Z.P.C. "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje te stanowią 65,9 % kapitału akcyjnego Spółki i dają prawo do tylu samo procent głosów na WZA Spółki.Na NWZA w dniu 30 grudnia akcje powyższe stanowiły 99,86 % akcji/głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO"SA
(pełna nazwa emitenta)
MIESZKO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-392 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chrzanowskiego 8b
(ulica) (numer)
032 415 21 41 032 415 36 53
(telefon) (fax)
mieszko@mieszko.com.pl www.mieszko.com.pl
(e-mail) (www)
639-001-03-91 273243857
(NIP) (REGON)
d4bp3e7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała
2010-12-30 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7