Trwa ładowanie...
dymh955

MIKROKASA - Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii L2 (11/2 ... - EBI

MIKROKASA - Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii L2 (11/2015)

Share
dymh955

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii L2 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015, zgodnie z § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje informacje na temat subskrypcji i przydziału obligacji serii L2 (?Obligacje?). 1. Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 18.03.2015 r., data zakończenia subskrypcji Obligacji: 30.03.2015 r. 2. Data przydziału Obligacji: 01.04.2015 r. 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: do 3000 sztuk. 4. Stopa redukcji: nie wystąpiła; podział na transze: brak. 5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1720 sztuk. 6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000,00 PLN za 1 sztukę (cena emisyjna równa wartości nominalnej). 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: 45, w tym 44 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. 8. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: 45, w tym 44 osoby fizyczne i 1 osoba prawna. 9. Subemitenci: brak. 10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do
kosztów emisji: 100.380,00 zł, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 68.800,00 zł, b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5.100,00 zł, d. promocja oferty: 26.480 zł. Koszty, o których mowa w punkcie 10 będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki. Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dymh955

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955