Trwa ładowanie...
d4bb00r

MINOX - Prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Minox S.A. w 2015 roku (18/2015) - EBI

MINOX - Prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Minox S.A. w 2015 roku (18/2015)

Share
d4bb00r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Minox S.A. w 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Minox S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości przygotowaną i przyjętą prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Spółki na 2015 rok. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta na 2015 rok przedstawia się następująco: 1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto ogółem - 54 mln zł, 2. skonsolidowany zysk netto - 7 mln zł. Założenia do prognozy: - wzrost organiczny spółek grupy kapitałowej Minox wsparty niewielkim wzrostem akwizycyjnym, - utrzymanie poziomu sprzedaży usług spółki Minox-Trans Sp. z o.o. na poziomie z IV kwartału 2014 roku. Sposób monitorowania przez Spółkę możliwości realizacji prognozowanych wyników Grupy: Spółka będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę wyników finansowych Grupy oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki Spółki (m.in. ogólny klimat koniunktury w budownictwie), przekazując wyniki tej analizy w formie publikowanych raportów bieżących i okresowych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bb00r

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Olszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bb00r

Podziel się opinią

Share
d4bb00r
d4bb00r