Trwa ładowanie...
dws1ktn
dws1ktn

Minutes: Część RPP za obniżką stóp, a część za podwyżką

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) sugerowała, że może pojawić się przestrzeń dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, natomiast inni członkowie Rady uważali, że w najbliższych miesiącach uzasadnione może być rozważenie rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dws1ktn

"Członkowie Rady wyrazili opinię, że w tych warunkach decyzje o poziomie stóp procentowych powinny uwzględniać ich potencjalny wpływ na sytuację na rynkach finansowych. Ponadto część członków Rady oceniała, że podejmując decyzje o poziomie stóp procentowych, należy brać pod uwagę ich wpływ na stabilność sektora finansowego. Niektórzy członkowie Rady oceniali przy tym, że - po obniżeniu awersji do ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych - może pojawić się przestrzeń dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP byli z kolei zdania, że w najbliższych miesiącach uzasadnione może być rozważenie rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych ze względu na możliwe - ich zdaniem - pojawienie się presji inflacyjnej ze względu na korzystną sytuację na rynku pracy i ryzyko wyraźnego przyspieszenia popytu konsumpcyjnego.

"Członkowie Rady podkreślali jednocześnie, że pełniejsza ocena perspektyw kształtowania się dynamiki cen oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie możliwa po zapoznaniu się z marcową projekcją inflacji i PKB. Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że istotnym uwarunkowaniem decyzji w zakresie polityki pieniężnej powinna być także ocena wpływu zmian w polityce fiskalnej na popyt i ceny w gospodarce" - czytamy dalej.

dws1ktn

Członkowie RPP zaznaczali, że niższa od wcześniejszych oczekiwań dynamika cen w nadchodzących miesiącach będzie głównie związana z czynnikami znajdującymi się poza kontrolą krajowej polityki pieniężnej. Natomiast w średnim okresie wzrost CPI będzie wspierany przez stabilną dynamikę aktywności gospodarczej w kraju. "Rada podtrzymała także ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - podano także.

"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%" - podsumowano w dokumencie.

(ISBnews)

dws1ktn

Podziel się opinią

Share

dws1ktn

dws1ktn