Trwa ładowanie...
d4glhzb
d4glhzb

'Minutes': RPP spodziewa się wyjścia z deflacji CPI pod koniec tego roku

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zwracali uwagę, że pod koniec bieżącego roku oczekiwany jest powrót dynamiki cen do dodatniego poziomu, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
Share
d4glhzb

"Członkowie Rady zaznaczali, że pod koniec bieżącego roku oczekiwany jest powrót dynamiki cen do dodatniego poziomu. Wskazywano, że do wzrostu dynamiki cen przyczyniać się będzie rosnący popyt konsumpcyjny dodatkowo wspierany przez program Rodzina 500+, a także oczekiwany wzrost dynamiki jednostkowych kosztów pracy wynikający z postępującej poprawy sytuacji na rynku pracy. Inni członkowie Rady wskazywali natomiast, że negatywnie na dynamikę cen w kolejnych kwartałach oddziaływać może - oczekiwany przez tych członków Rady - dalszy spadek cen surowców energetycznych na świecie, a także aprecjacja złotego obniżająca ceny towarów importowanych" - czytamy w "minutes".

W tym kontekście zwracano uwagę na pewne umocnienie złotego w ostatnich miesiącach, do którego przyczyniło się m.in. luzowanie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny (EBC). Niektórzy członkowie RPP podkreślali, że w średnim okresie wzrost dynamiki cen może być także ograniczany przez wzrost zdolności wytwórczych w gospodarce wynikający z realizowanych projektów inwestycyjnych, podał NBP.

"Część członków Rady wskazywała, że utrzymująca się deflacja nie wywiera jak dotąd negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych. W szczególności podkreślano, że nie przyczynia się ona do odkładania w czasie zakupów przez gospodarstwa domowe, ani inwestycji przez przedsiębiorstwa. Niektórzy członkowie Rady zwracali także uwagę, że choć oczekiwania inflacyjne podmiotów gospodarczych kształtują się na bardzo niskim poziomie, to gospodarstwa domowe nie dostrzegają spadku ogólnego poziomu cen konsumpcyjnych" - czytamy dalej.

d4glhzb

Inni członkowie RPP oceniali jednak, że przedłużający się okres deflacji może zwiększać ryzyko trwałego odkotwiczenia się oczekiwań inflacyjnych, co mogłoby z kolei negatywnie oddziaływać na efektywność polityki pieniężnej w przyszłości, dodał bank centralny.

Członkowie RPP zaznaczali przy tym, że do utrzymywania się deflacji przyczyniają się nadal głównie czynniki zewnętrzne - w tym wcześniejszy spadek cen surowców na rynkach światowych - a więc znajdujące się poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Zwracano uwagę, że negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych na ceny krajowe jest na tyle silne, że przyczyniło się do spadku dynamiki wskaźników inflacji bazowej poniżej zera. Zaznaczono jednak, że czynniki te obniżają przede wszystkim ceny towarów, podczas gdy dynamika cen usług pozostaje dodatnia. Jednocześnie podkreślano, że nadal nie ma presji płacowej w gospodarce, podsumował NBP.

Według centralnej ścieżki projekcji marcowej projekcji NBP, deflacja konsumencka wyniesie 1,4% r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wzrośnie do 1,3 r/r i o 1,7 r/r w 2018 r. Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2018 r.

(ISBnews)

d4glhzb

Podziel się opinią

Share
d4glhzb
d4glhzb