Trwa ładowanie...
d1hw29n

MIRACULUM S.A. - Nadejście terminu wymagalności obligacji serii DDD (1/2013)

MIRACULUM S.A. - Nadejście terminu wymagalności obligacji serii DDD (1/2013)

Share
d1hw29n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Nadejście terminu wymagalności obligacji serii DDD
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. upłynął termin wykupu obligacji serii DDD o wartości nominalnej 5 mln zł (emisja obligacji serii DDD była przedmiotem raportu bieżącego nr 41/2012). Począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r. Spółka pozostaje w opóźnieniu co do wykupu tych obligacji. Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z obligatariuszami na temat prolongowania spłaty tych obligacji lub ich rolowania. Kolejne spotkanie przewidywane jest na dzień 9 stycznia 2013 r. Informacja przekazywana niniejszym raportem została uznana za poufną, ponieważ wysokość zobowiązań z tytułu wykupu obligacji serii DDD przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hw29n

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Dominik Śliwowski Prezes Zarządu
2013-01-02 Anna Stenszke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hw29n

Podziel się opinią

Share
d1hw29n
d1hw29n