Trwa ładowanie...
d1vy1s2
espi

MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2012 - Akcjonariusze posiadający co najmnie...

MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2012 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2012 r. (14/2012)
Share
d1vy1s2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2012 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 06 marca 2012 r. informuje , iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. wzięli udział wszyscy członkowie Porozumienia akcjonariuszy, które weszło w życie w dniu 24.02.2012 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2012). I. Akcjonariusze - członkowie Porozumienia posiadali łącznie na NWZ 11.912.282 akcji, dających 11.912.282 głosów na NWZ i stanowiących 63,49 % głosów uczestniczących w NWZ oraz 15,96 % ogólnej liczby głosów. , przy czym 4.326.529 akcje to akcje imienne zwykłe, a pozostałe 7.585.753 akcje to akcje zwykłe na okaziciela. Poszczególni Akcjonariusze - członkowie Porozumienia wykonywali na NWZ łącznie prawo głosu z następującej liczby akcji: RUBICON PARTNERS NFI S.A. ? 4.857.001 akcji zwykłych na okaziciela, dających 4.857.001 głosów na NWZ i stanowiących 25,89 % głosów uczestniczących w NWZ oraz 6,51% ogólnej liczby głosów; Monika Nowakowska ? 4.384.529 akcji zwykłych, dających 4.384.529
głosów na NWZ i stanowiących 23,37% głosów uczestniczących w NWZ oraz 5,88% ogólnej liczby głosów, przy czym 58.000 akcji zwykłych to akcje na okaziciela, a 4.326.529 akcji to akcje imienne. TOWER INVESTMENTS Sp. z o.o. ? 2.257.871 akcji zwykłych na okaziciela, dających 2.257.871 głosów na NWZ i stanowiących 12,03% głosów uczestniczących w NWZ oraz 3,02% ogólnej liczby głosów. Bartosz Kazimierczuk ? 412.881 akcji zwykłych na okaziciela, dających 412.881 głosów na NWZ i stanowiących 2,20 % głosów uczestniczący w NWZ oraz 0,55 % ogólnej liczby głosów. II. Ponadto Spółka przypomina, zgodnie z raportem nr 14/2012 z dnia 06 marca 2012 r., w NWZ wzięli udział następujący Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZ, którzy nie byli członkami ww. Porozumienia Akcjonariuszy: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ? 3.650.000 akcji zwykłych imiennych, dających 3.650.000 głosów na NWZ i stanowiących 19,45% głosów uczestniczących w NWZ oraz 4,89% ogólnej liczby głosów; BGL BNP PARIBAS ? 2.276.363
akcji zwykłych na okaziciela, dających 2.276.363 głosów na NWZ i stanowiących 12,13 % głosów uczestniczących w NWZ oraz 3,05% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d1vy1s2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2012-03-23 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vy1s2

Podziel się opinią

Share
d1vy1s2
d1vy1s2