Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

MIRACULUM S.A. - Wszczęcie postępowań w przedmiocie zmiany treści wpisów zastawów rejestrowych (1...

MIRACULUM S.A. - Wszczęcie postępowań w przedmiocie zmiany treści wpisów zastawów rejestrowych (17/2011)
Share
d4b13t8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowań w przedmiocie zmiany treści wpisów zastawów rejestrowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej ("Spółka"), powziął w dniu wczorajszym tj. 24.02.2011 r., wiadomość o wpłynięciu do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów, wniosków Pana Andrzeja Grzegorzewskiego dotyczących wpisania go jako zastawnika wobec 66 znaków towarowych należących do Spółki, z tytułu zaspokojenia części wierzytelności BRE Bank S.A., w wysokości 4.400.000 złotych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 114/2010. W związku z dokonaną spłatą, Spółka uwzględniła w dokumentach finansowych Pana Andrzeja Grzegorzewskiego jako wierzyciela, w zakresie ww. kwoty?zamiast BRE Bank S.A., a Nadzorca Sądowy umieścił go na wyłożonej liście wierzytelności.Pan Andrzej Grzegorzewski, składając wnioski do Rejestru Zastawów, powołuje się na art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego jako podstawę wpisu jako zastawnika z wspomnianych zastawów rejestrowych, obok dotychczasowego zastawnika - BRE Bank S.A. W przypadku dokonania wnioskowanego
wpisu przez Sąd, wierzytelność Pana Andrzeja Grzegorzewskiego wobec Spółki będzie zabezpieczona rzeczowo, a zatem nie będzie objęta z mocy prawa układem w myśl przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-02-25 Paweł Gilarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8