Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (79/2013)

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (79/2013)
Share
d465hqn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 20 września 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie akcjonariusza ? Rubicon Partners Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zwiększenia udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z wydaniem 128.750.000 akcji zwykłych serii M2 w ramach zamiany 12.875 obligacji zamiennych serii Z3 i podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 74/2013 z 16 września 2013 roku, o treści jak następuje: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), Rubicon Partners SA ("Rubicon Partners") informuje, że w związku z wydaniem 128 750 000 akcji zwykłych serii M2 spółki Miraculum SA ("Spółka") w ramach zamiany 12 875
obligacji zamiennych serii Z3 i tym samym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Miraculum SA (raport bieżący Miraculum SA z dnia 16.09.2013 nr 74) uległo zmianie zaangażowanie Rubicon Partners w akcje Spółki Miraculum SA. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, spółka Rubicon Partners posiadała 11 227 769 akcji spółki Miraculum SA, które stanowiły 9,38 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 11 227 769 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 9,38 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Miraculum SA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, spółka Rubicon Partners posiada 45 527 769 akcji spółki Miraculum SA, które stanowią 17,52 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 45 527 769 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 17,52 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Miraculum SA. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Rubicon Partners informuje, że podmioty zależne nie posiadają akcji Spółki Miraculum S.A jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka Rubicon Partners nie wyklucza dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d465hqn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-09-21 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn