Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

MIRBUD S.A. - Przeprowadzenie emisji i objęcie akcji w spółce zależnej. (12/2011)

MIRBUD S.A. - Przeprowadzenie emisji i objęcie akcji w spółce zależnej. (12/2011)
Share
d20s7ur

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przeprowadzenie emisji i objęcie akcji w spółce zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 lutego 2011 roku uzyskał informację o złożeniu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS przez jednostkę zależną JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach wniosku o wpis w KRS podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki zkwoty 95.670.000 zł do kwoty 125.000.000 zł to jest o kwotę 29.330.000 złotych.Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. w ramach emisji prywatnej, skierowanej w części na podstawie warrantów subskrypcyjnych przyznanych pracownikom i osobom gospodarczo powiązanym ze spółkami Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz w części innym osobom wskazanym przez Zarząd Spółki, otrzymała oświadczenia o objęciu akcji serii B od 65 osób fizycznych oraz zawarła umowy objęcia akcji serii B z 7 osobami prawnymi (fundusze inwestycyjne).Emisja 29.330.000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda objęte zostały po cenie emisyjnej 1,50 zł każda, co spowodowało zwiększenie kapitałów własnych Spółki o kwotę 43.995.000 zł (w tym kapitału
zakładowego o kwotę 29.330.000 zł.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-97-32
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-170-22-07 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur