Trwa ładowanie...
d1apxkt
espi
29-12-2011 20:41

MIT - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę ? kredyt od Kredyt Bank S.A. (113/2011)

MIT - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę ? kredyt od Kredyt Bank S.A. (113/2011)

Share
d1apxkt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 113 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę ? kredyt od Kredyt Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 29 grudnia br.) MIT oraz podmioty z grupy kapitałowej MIT - EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A. i Scientific Services sp. z o.o., zawarły umowę kredytu inwestycyjnego (dalej "Umowa Kredytu") z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"). Bank udziela MIT oraz podmiotom z grupy kapitałowej MIT (dalej "Kredytobiorcy") kredytu na działalność inwestycyjną i w rachunkach bieżących w łącznej kwocie 49 mln zł, z okresem spłaty do dnia 30 czerwca 2016 r. Środki pozyskane z Kredytu zostaną przeznaczone m. in. na: - restrukturyzację istniejących kredytów, - akwizycje, - finansowanie nakładów inwestycyjnych, - finansowanie potrzeb obrotowych. Z chwilą ustanowienia zabezpieczeń Kredytu Spółka poinformuje o tym fakcie w formie odrębnego raportu bieżącego. Szczegółowe warunki Kredytu, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych
stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1apxkt

| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-29 Leszek Kułak Prezes Zarządu
2011-12-29 Anna Gac Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1apxkt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1apxkt