Trwa ładowanie...
d37dbtp
espi

MLP GROUP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (4/2015)

MLP GROUP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (4/2015)
Share
d37dbtp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015: ? Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2014r. ? w dniu 12 marca 2015r. ? Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2014r. ? w dniu 12 marca 2015r. ? Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - Raport za I kwartał 2015r. ? w dniu 13 maja 2015r., - Raport za III kwartał 2015r. ? w dniu 12 listopada 2015r., ? Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2015r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe ? w dniu 21 sierpnia 2015r. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej. Zgodnie z § 102 ust.1 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku oraz, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mlp.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3-go Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 738 30 10 +48 22 738 30 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-10-12-136 010971300
(NIP) (REGON)
d37dbtp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2015-01-26 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp