Trwa ładowanie...
d2qq2z2
d2qq2z2
espi

MNI - Informacja Zarządu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie spółki Datacom S.A. (1/2015)

MNI - Informacja Zarządu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie spółki Datacom S.A. (1/2015)
Share
d2qq2z2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu w sprawie umorzenia postępowania w sprawie spółki Datacom S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej ?Emitentem? bądź ?Spółką?) przekazuje do publicznej wiadomości, iż podjął informację, o tym, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowiła o umorzeniu śledztwa w sprawie działania na szkodę spółki Datacom S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z doniesieniami medialnymi spółka MNI S.A., lub spółki z Grupy MNI miały przejąć bez zapłaty majątek spółki Datacom S.A., a członkowie organów spółki Datacom S.A. mieli wyrządzić szkodę spółce poprzez brak dbałości o mienie i zaniechanie dochodzenia od spółki MNI Centrum Usług S.A. kwoty 24.000.000 PLN. Na bazie ww. postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie, należy stwierdzić, wbrew twierdzeniom mniejszościowego akcjonariusza spółki Datacom S.A. oraz insynuacjami autorów niektórych artykułów prasowych, w transakcjach handlowych pomiędzy Datacom S.A. a spółkami z Grupy MNI nie doszło do przestępstwa. W opinii Zarządu MNI S.A. powyższe postanowienie zadaje kłam sensacyjnym i tendencyjnym doniesieniom jednej z
gazet, która pomimo wyjaśnień przedstawionych przez spółki z Grupy MNI przyzwoliła na drukowanie niesprawdzonych informacji, a wręcz mogących stanowić pomówienie na temat wzajemnych relacji pomiędzy spółkami z Grupy MNI, a Datacom S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-535 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Trzech Krzyży 3
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Andrzej Jerzy Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2qq2z2

Podziel się opinią

Share
d2qq2z2
d2qq2z2