Trwa ładowanie...
d3mzyea
espi

MNI - Nabycie akcji spółki MNI SA przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Emitenta (...

MNI - Nabycie akcji spółki MNI SA przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Emitenta (108/2012)
Share
d3mzyea

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji spółki MNI SA przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MNI SA (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu przez Andrzeja Piechockiego - Prezesa Zarządu MNI SA 1.000.000 (jeden milion) akcji spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nabycie powyżej wskazanego pakietu 1.000.000 (jeden milion) akcji MNI SA nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 12 czerwca 2012 roku umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym. Akcje zostały nabyte za cenę 4,00 złote za jedną akcję, tj. łącznie za cały pakiet 4.000.000,00 złotych. Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Prezes Zarządu MNI SA posiadał bezpośrednio 13.380.046 akcji spółki MNI SA, co stanowiło 13,52% jej kapitału zakładowego i odpowiadało 13.380.046 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 13,52% ogólnej liczby tychże głosów. Po dokonaniu powyżej
wskazanej transakcji Prezes Zarządu MNI SA posiada bezpośrednio 14.380.406 akcji spółki MNI SA, co stanowi 14,53% jej kapitału zakładowego i odpowiada 14.380.406 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 14,53% ogólnej liczby tychże głosów. Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art.160 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,poz.1538) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mzyea

Podziel się opinią

Share
d3mzyea
d3mzyea