Trwa ładowanie...
d3373at

MNI - Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta (31/2015)

MNI - Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta (31/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku Pan Andrzej Piechocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki MNI S.A. z dniem odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Andrzej Piechocki w uzasadnieniu swojej decyzji dotyczącej rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oświadczył, że przedmiotowa decyzja ma bezpośredni związek z zamiarem ubiegania się o stanowisko senatora w nadchodzących wyborach parlamentarnych oraz zarejestrowaniem przez Państwową Komisję Wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Piechockiego (sygnatura PKW ZPOW-540-49/15). Pan Andrzej Piechocki oświadczył, że jest przeciwnikiem łączenia działalności politycznej z działalnością na polu biznesowym. Jednocześnie jest zdania, że rezygnując z pełnienia funkcji zarządzającej w MNI S.A. pozostawia następcom Spółkę w dobrej kondycji, co potwierdzają opublikowane w dniu 27 sierpnia 2015 roku wyniki za okres I półrocza bieżącego roku. W okresie
tym Grupa Kapitałowa Emitenta, przy przychodach w wysokości 82,378 mln zł i odnotowanym wskaźniku EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją ) w wysokości 36,580 mln zł, wypracowała zysk netto na poziomie Grupy w wysokości 16,083 mln zł (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 12,939 mln zł), w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto na poziomie Grupy w wysokości 1,323 mln zł ( (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1,496 mln zł), wypracowanych w analogicznym okresie roku 2014. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej; § 5 ust.1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at