Trwa ładowanie...
d434bbj
espi

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu przez Akcjonariusza liczby głosów na Walnym Zgr...

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu przez Akcjonariusza liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (5/2013)
Share
d434bbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOBILE FACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu przez Akcjonariusza liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mobile Factory S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 13.02.2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), w którym spółka pod firmą Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie ("Akcjonariusz") zawiadamia o przekroczeniu w górę progów 5%, 10% i 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz poinformował, że przekroczenie w górę w/w progów udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji kupna dokonanej poza rynkiem zorganizowanym, w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 28.01.2013 r. i przenoszącej z dniem 07.02.2013 r. własność akcji. Przed dokonaniem transakcji nabycia, Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. W wyniku transakcji nabycia Akcjonariusz posiada 260.000 (dwieście sześćdziesiąt
tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 16,77% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOBILE FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-203 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Hallera 182/30
(ulica) (numer)
+48 71 707 20 60 +48 71 707 23 51
(telefon) (fax)
office@mobilefactory.pl www.mobilefactory.pl
(e-mail) (www)
894-301-86-15 021480943
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Radosław Paklikowski Prezes Zarządu
2013-02-14 Łukasz Kuna Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d434bbj

Podziel się opinią

Share
d434bbj
d434bbj